Herroepingsrecht - Retourbeleid

  1. Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

  2. De afnemer heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Lotana daarvan per brief of mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

  3. De goederen dienen in de originele verpakking terug te worden gezonden.

  4. Voor de uitoefening van zijn herroepings- of verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

  5. In geval van uitoefening van het herroepings- of verzakingsrecht zal Lotana een terugbetaling doen van de door de afnemer reeds gestorte bedragen. De terugbetaling vindt plaats binnen de veertien dagen.

 

Indien u ons per brief op de hoogte wil stellen van uw retour, kan u gebruik maken van dit modelformulier. Een mail naar onze klantendienst is eveneens voldoende.

Retouradres:

Lotana bvba
Bedrijvenpark Parwijskant
Slachterijstraat 3 i
2260 Westerlo (België)